Bezpieczne ferie

Tuż przed feriami, w piątek 10 stycznia 2020 roku, Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pt. Bezpieczne Ferie. Podczas akcji zaprezentowano prezentację dotyczącą bezpieczeństwa, a następnie odbyła się krótka pogadanka z opiekunami SU.

Uczniowie mieli okazję utrwalić sobie wszystkie poznane zasady. Zwrócono szczególną uwagę na  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym na noszenie odblasków i jasnych ubrań zimą. Nie zabrakło również przestrzegania najmłodszych przed kontaktami z nieznajomymi.

W ramach akcji przygotowano również gazetkę tematyczną Ferie 2020, krzyżówki, quiz oraz kolorowanki dla młodszych dzieci.