Bezpieczeństwo dzieci na wsi

           W dniu 20.03.2014 r. naszą placówkę odwiedził pracownik KRUS-u oraz Nadinspektor Pracy mgr Barbara Maria Soboń z Państwowej Inspekcji Pracy w Zamościu. Goście przeprowadzili z uczniami pogadankę instruktażową dotyczącą wiedzy o zagrożeniach  wynikających z udziału dzieci i młodzieży w pracach w rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz zaprezentowali animowany film edukacyjny pt. „Rodzina Porażków”. Uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie na wsi-nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” Dzieci uczestniczące w prelekcji otrzymały broszury prewencyjne KRUS.

IMG_0106 (Kopiowanie) IMG_0109 (Kopiowanie) IMG_0115 (Kopiowanie) IMG_0117 (Kopiowanie)