„Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Przez cały kwiecień 2016r. nasza Szkoła bierze udział w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Polega ona na udzielaniu wsparcia finansowego dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Akcja odbywa się już po raz ósmy i uczestniczą w niej wszystkie chętne szkoły z regionu Lubelszczyzny, które chcę wspomóc terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych lubelskiego Hospicjum.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Nasi uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach informacyjnych na temat Akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Obejrzeli filmy edukacyjne o Hospicjum oraz otrzymali nalepki – „medale” za udział w Akcji. Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozwiesili plakaty informacyjne oraz wykonali puszkę. Już podczas oglądania filmów o podopiecznych lubelskiego Hospicjum, uczniowie nie pozostali obojętni i zaczęli wrzucał przysłowiowe złotówki.

logo

IMG_20160408_113229

Podziękowanie

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

 PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i cała Społeczność Uczniowska składają gorące podziękowania

dla

Zarządu Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie

za udzieloną pomoc finansową dzięki, której pracownia została wyposażona  w nowy serwer.

DSC_0224

Konkurs „Tradycje Wielkanocne”

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „TRADYCJE WIELKANOCNE”.

Uczniowie mieli za zadanie wykonać prace, w jednej z IV kategorii (pisanka, palma, stroik,  kartka świąteczna), które kultywują tradycje ludowe w sztuce. Technika i format prac były dowolne.

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.

Szkoła zgłosiła  do konkursu 7 prac w kategorii stroik.

Autorkami prac zwycięskich na szczeblu powiatowym zostały uczennice klasy V:
II miejsce – Łucja Rak
III miejsce – Sylwia Garbata

WP_20160317_09_59_38_Pro WP_20160317_09_59_29_Pro

Konkurs Pożarniczy

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Podczas eliminacji gminnych szkołę reprezentowały uczennice Klaudia Wróbel z klasy IV oraz Sylwia Garbata z klasy V.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali również prace do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz  ukazanie ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych.
Do eliminacji gminnych wybrane zostały prace uczniów Klaudii Wróbel, kl. IV, Mateusza Żuka, kl. IV oraz Pauliny Żuk, kl. VI.