Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Piąta fala pandemii staje się faktem.

Przed nami olbrzymie wyzwanie. To może być najbardziej uciążliwy okres od początku pandemii. Podobnie jak w innych krajach spodziewamy się wielu problemów, w tym poważnych trudności w dostępie do świadczeń medycznych. Zakłady pracy, także kluczowe dla gospodarki mogą mierzyć się z problemami kadrowymi, a ich skutki odczuje każdy z nas.

Pojawiają się reinfekcje, które mogą być spowodowane kolejnym wariantem koronawirusa – Omikron. Osoby, które niedawno przebyły zakażenie także nie mogą czuć się w pełni bezpieczne. Omikron może również przełamywać barierę po pełnym zaszczepieniu. Jest to wariant, który rozprzestrzenia się bardzo szybko. Stanowi on przyczynę dużego wzrostu zakażeń i ich następstw.

Z tego względu, po raz kolejny wzywam wszystkich do ograniczania ryzykownych zachowań, bezwzględnego przestrzegania obowiązujących obostrzeń i przepisów:

– Stosowania zasad DDM: dezynfekcja, dystans, maseczka:

– Częstego mycia i dezynfekcji rąk,  

– Zachowania dystansu społecznego i bezpiecznej odległości od innych osób,

– Używanie maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych, oraz gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu. Zakrywania jednoczasowo nosa i ust, bo tylko wtedy maseczka stanowi barierę ochronną i spełnia swą rolę,

– Powstrzymywanie się od uczestnictwa w ryzykownych sytuacjach, tj. organizowanie uroczystości rodzinnych i spotkań ze znajomymi, odwiedzin osób z którymi nie zamieszkujemy i nie spotykamy się codziennie, np. w pracy,

– Zadbanie o bezpieczne środowisko pracy, częste wietrzenie pomieszczeń, używanie środków ochrony osobistej, a jeśli to możliwe podjęcie pracy w formie zdalnej,

– Obserwację siebie i innych członków rodziny! W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, bezwzględnie należy pozostać w miejscu zamieszkania oraz nawiązać kontakt z lekarzem,

– Dzieci z objawami chorobowymi nie powinny być wysyłane do szkoły, przedszkola, żłobka oraz na inne zajęcia dodatkowe,

-Osoby z kontaktu z osobą zakażoną powinny pozostać w domu i poddać się kwarantannie oraz samoobserwacji,

– Zasady te dotyczą każdego z nas, bez względu na to czy jest osobą zaszczepioną czy nie. Nowy wariant omikron może przełamywać odporność nabytą po szczepieniu i po przechorowaniu.

– Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych, nasi sąsiedzi objęci kwarantanną lub izolacją mogą mieć problem z zakupem żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Nie bądźmy obojętni, pomagajmy sobie nawzajem. Jeśli to konieczne nie wahajmy się wezwać odpowiednich służb.

– Apeluję również o konstruktywną współpracę z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podczas wywiadu epidemiologicznego podawanie wszystkich niezbędnych i zgodnych z faktami informacji oraz stosowanie się do zasad kwarantanny i izolacji.

Rozwój choroby COVID-19 jest nieprzewidywalny i każdy może przechodzić ją inaczej. Szczepienia w dużym stopniu chronią przed ciężkim przebiegiem tej choroby i jej powikłaniami. Nigdy nie jest za późno na ograniczenie ryzyka i podjęcie decyzji o szczepieniu. Masowe szczepienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę hospitalizacji i zgonów.

W transmisji zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dzieci odgrywają niezwykle istotną rolę, dlatego szczególnie ważne jest obserwowanie środowiska domowego i reagowanie na pojawiające się objawy chorobowe u domowników. Chore dziecko może zarażać inne osoby, swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo, personel przedszkola oraz inne dzieci.

Bądźmy rozsądni, korzystajmy z informacji z wiarygodnych źródeł. Słuchajmy autorytetów medycznych. Nie ulegajmy manipulacji środowisk, których celem jest dezinformacja.

ZDROWIE jest najwyższym dobrem, dlatego chrońmy je. Próbujmy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa za pomocą wszelkich dostępnych środków i metod. Współpracujmy ze sobą, bądźmy społeczeństwem, które działa solidarnie w walce o zdrowie i życie innego człowieka.      

 

LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk