Aktywna edukacja – Cyfrowa ścieżka

             W bieżącym roku szkolnym od listopada 2014 roku do maja 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Aktywna edukacja – Cyfrowa ścieżka”. Koordynatorem tego programu jest p. Magdalena Olszewska
Głównym celem programu „Aktywna Edukacja” jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

         Program „Aktywna edukacja” jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

       CYFROWA ŚCIEŻKA stanowi najważniejsze z działań prowadzonych w ramach programu Aktywna Edukacja. Poprzez udział w kursie internetowym oraz spotkaniach zespołów wymiany doświadczeń nauczyciele poszerzą swoją wiedzę i rozwiną umiejętności wprowadzania technologii do szkoły w taki sposób, by zwiększyć efektywność procesu nauczania i uczenia się. Więcej informacji na temat realizowanego w naszej szkole programu można znaleźć pod adresem:
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola

 

Pobierasz pliki z Internetu? Nie chcesz łamać prawa? Pomoże ci w tym Plakat o licencjach CC.

Wejdź na stronę: http://creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/ pobierz plakat i sprawdź na jakich zasadach możesz korzystać z zasobów internetowych nie łamiąc praw autorskich. Zadbaj aby Twoje dziecko było bezpieczne w Internecie.

Oto lista stron www, na których znajdziesz wartościowe materiały na temat bezpieczeństwa w sieci: