Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 r.”

24 września 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii włączyli się w Ogólnopolską akcję „Sprzątania Świata” pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. Celem akcji jest zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się wszyscy nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Właśnie zaszczepienie w każdym młodym człowieku szacunku do przyrody nie pozwoli na wyrzucanie śmieci w okoliczne tereny zielone, do parków, lasów, na boiska …

Efektem pracy naszych uczniów jest oczyszczenie najbliższej okolicy z papierków, plastikowych butelek, puszek… Wszyscy wrócili do szkoły w doskonałych nastrojach, dumni z dobrze wykonanego zadania.