Akcja MEN „Szkoła Pamięta”

24.10.2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas IV-VII uczestniczyli
w wycieczce do Szczebrzeszyna w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła Pamięta”. Celem akcji było upamiętnienie postaci oraz wydarzeń związanych
z okresem wojny i okupacji w latach 1939-1945. Zapalono znicze na grobach żołnierzy
i osób zasłużonych dla Szczebrzeszyna oraz pomnik Jana Pawła II.