Akcja MEN „Szkoła pamięta”

           Uczniowie naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym po raz drugi przystąpili do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Szkoła Pamięta”.  Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

W ramach tej inicjatywy odwiedziliśmy groby i zapaliliśmy znicze zasłużonym dla naszego regionu bohaterom.