Akcja „Kartka dla Obrońców granic” 

        Nasi uczniowie wzięli udział w akcji Kartka dla Obrońców Granic organizowanej przez Fundację Niepodległości oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty. Uczniowie wykonali kartki ze słowami otuchy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji- pełniących służbę w zagrożonych miejscach polskiej granicy.