AKCJA CHALLENGE – „JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI”

Nasza szkoła włączyła się do akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach #challengeniebieskiemotyle2021 

Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Dziękujemy za nominację Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie.

Nominujemy do wyzwania:
1. Szkołę Podstawową im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach.
2. Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu kl.VII – wychowawca Katarzyna Małyszek.
3. Samorząd Uczniowski w ZSP nr 5 w Zamościu.