80 rocznica zagłady Żydów w Szczebrzeszynie

28 października w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość poświęcona 80 rocznicy zagłady Żydów w Szczebrzeszynie z inicjatywy radnej miasta pani Danuty Olcha. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta na czele z panem burmistrzem Henrykiem Matejem a także delegacje uczniów ze szkół Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bodaczowie. Obecni na uroczystości poznali historię Żydów Szczebrzeszyna przedstawioną w formie prezentacji. Uczestnicy spotkania poznali również historię Jankiela Grojsera.  minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych mieszkańców Szczebrzeszyna pochodzenia żydowskiego. Na zakończenie przedstawiciele władz miasta i poszczególny szkół wspólnie z nauczycielami zapalili znicze na cmentarzu żydowskim i grobie ostatniego Żyda Szczebrzeszyna Jankiela Grojsera – bohatera walk o Monte Cassino