UWAGA RODZICE DZIECI Z KLAS II, III, VI

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych otrzymają uczniowie z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny wynosi 539 złotych.

      Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

kl. II-III – 225 złotych

kl. VI – 325 złotych

      Wniosek o dofinansowanie można pobrać u dyrektora szkoły i złożyć z odpowiednią dokumentacją do dnia 03.09.2014r.