11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku – upragniony dla Polaków DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

    Niech w te trudne dla nas wszystkich dni walki z pandemią koronawirusa dumnie powiewające na  naszych domach i balkonach biało-czerwone flagi będą  naszym hołdem  dla bohaterów, którzy na przestrzeni wieków  walczyli i ginęli  o dobro nas wszystkich – wolną i suwerenną Polskę.