„Czyste powietrze wokół nas”11

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

pt: „Czyste powietrze wokół nas”

 

        W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do programu pt: „Czyste powietrze wokół nas”. Koordynator szkolny: p. Joanna Plebańska

       Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.

Cele szczegółowe programu:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu:

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

  1. Wycieczka.
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?

PIOSENKA O DINKU – tekst piosenki