Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN, którym jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Koordynatorem  projektu w naszej szkole jest mgr Joanna Plebańska

Cele ogólne:
-Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor
 i tradycje Polski
-Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

-Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

– Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

– Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

– Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

-Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
-Nawiązanie współpracy z innymi oddziałami i klasami w szkole

Oddziały i klasy zaproszone do współpracy:
             a) oddział 5, 6 latków z wychowawcą mgr Magdaleną Czajką
             b) kl. I – II z wychowawcą mgr Teresą Tomaszewską

             c) kl. III – z wychowawcą mgr Iwoną Berdak

Projekt jest wprowadzony, jako innowacja pedagogiczna.