„Grosz do grosza”

Akcja pod nazwą „Grosz do grosza” przeprowadzana jest w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Honorowy patronat nad programem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie na wykupienie obiadów – we wszystkich typach szkół na terenie całego kraju – dzieciom zgłoszonym do programu „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/2017.

W ramach akcji „Grosz do Grosza” w szkołach na terenie całego kraju uczniowie, wspierani przez nauczycieli-opiekunów, przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Zbiórkom towarzyszyć mogą konkursy, warsztaty i inne wydarzenia mające na celu wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia.

Zatem najważniejsze cele akcji to:
Zaangażowanie dzieci i młodzieży w pomoc potrzebującym.
Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat problemu ubóstwa i niedożywienia.
Wykupienie obiadów dla dzieci w szkołach na terenie całego kraju w ramach programu „Dzwonek na obiad”.

Koordynatorkami akcji w naszej szkole są panie: Anna Samulak i Magdalena Głąb – opiekunki SU.