Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Poździkjęzyk polski kl. VI – VII

  1. mgr Iwona Berdak – wychowanie fizyczne kl. I-VII, informatyka kl. I-VII, edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl II
  2. mgr Magdalena Czajka – język angielski, edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl III
  3. mgr Kinga Gębala – muzyka, plastyka, rytmika
  4. mgr Magdalena Głąb – matematyka, technika
  5. mgr Małgorzata Hysa – historia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka,   oddział przedszkolny wychowawca kl V-VII
  6. Ks. mgr Mariusz Łoza – religia
  7. mgr Joanna Plebańska – oddział przedszkolny Wychowawca 3,4,5,6 latków
  8. mgr Anna Samulak – logopedia, język polski kl. IV–V wychowawca kl IV-V
  9. mgr Teresa Tomaszewska – edukacja wczesnoszkolna Wychowawca kl I
10. mgr Kinga Dobromilska – fizyka
11. mgr Barbara Gajewska – biologia, geografia
12. mgr Jolanta Budzyńska – chemia
13. mgr Magdalena Lempert – język niemiecki